Termene și condiţii

Aceste termene și condiţii se aplică tuturor vizitatorilor domeniului valentinvasile.ro, inclusiv a tuturor subdomeniilor acestuia și tuturor utilizatorilor serviciilor furnizaete la aceste adrese (menţionate mai jos că Site).

Folosirea acestui site implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la Termenele, condiţiile de utilizare și a Politicii de confidenţialitate.

De aceea, va rugăm să studiaţi cu atenţie aceste condiţii generale.

Acest site este administrat de SC Elite Wellness SRL, CUI 43018257, inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/11206/2020  cu sediul social în Municipiul București, sector 2, Sos. Colentina, nr.2, bloc ALMO1, scara A, ap. 11. Elite Wellness SRL își rezervă dreptul de a actualiza/schimba/modifica fără o notificare prealabilă aceste Condiţii generale și conţinutul site-ului.

Pentru a evita orice neînţelegere este recomandabil să verificaţi aceste secţiuni de fiecare dată când accesaţi site-ul și doriţi să efectuaţi operaţiuni pe acesta. În acest fel veţi acţiona în cunoștinţă de cauză.

Vă mulţumim.

I. Termene și condiţii de utilizare

I.1. Drepturi de autor

Întregul conţinut al site-ului www.valentinvasile.ro, incluzând în această noţiune texte, imagini, elemente de grafica web, scripturi și orice alte date, este proprietatea www.valentinvasile.ro și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

Folosirea fără acordul scris a www.valentinvasile.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

www.valentinvasile.ro asigură utilizatorului site-ului acces limitat pe acest site în scopul cumpărării produselor și informării de specialitate, dar nu îi conferă dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a folosi în scopuri comerciale acest site fără acordul expres și în scris al www.valentinvasile.ro

I.2. Legături către alte site-uri

www.valentinvasile.ro nu răspunde și nu poate fi făcută responsabilă de conţinutul (înţelegând prin această inclusiv natură lor) site-urilor la care se ajunge prin link-uri existente pe www.valentinvasile.ro

Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

I.3. Comunicări electronice

Prin folosirea site-ului www.valentinvasile.ro pentru cumpărarea de produse și/sau prin participarea la programele lansate de acesta utilizatorul își dă acceptul implicit pentru primirea notificarilor în format electronic de la www.valentinvasile.ro, incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunţuri pe site.

De asemenea, www.valentinvasile.ro respectă libertatea de opţiune și oferă posibilitatea utilizatorilor să-și exprime dorinţa de a nu mai primi comunicări electronice, stopând prin această comunicarea pe e-mail din partea www.valentinvasile.ro.

I.4. Responsabilităţi privind produsele comercializate

www.valentinvasile.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor cumpărate prin intermediul acestui site.

www.valentinvasile.ro nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele cumpărate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate.

www.valentinvasile.ro nu garantează că prezentările produselor sau orice alte elemente de conţinut al site-ului sunt lipsite de erori sau că site-ul oferă informaţii complete.

De asemenea, www.valentinvasile.ro nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcţionarea site-ului, informaţiile și conţinutul acestuia.

I.5 Declinarea responsabilitatii

www.valentinvasile.ro nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de afișare pe site în ceea ce privește preţurile sau alte informaţii legate de produse, direct sau indirect.

În cazul în care preţurile sau alte informaţii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date www.valentinvasile.ro își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre problema apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Privind acesarea site-ului, www.valentinvasile.ro nu garantează că site-ul, server-ul pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la www.valentinvasile.ro sunt fără virusuri sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător.

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu www.valentinvasile.ro. fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea /accesarea site-ului sau că urmare a utilizării informaţiilor de pe site.

Atunci când accesaţi site-ul declaraţi că sunteţi de acord să folosiţi acest serviciu numai în scopuri personale legale. Mai exact vă obligaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afișaţi, publicaţi, reproduceţi, acordaţi licenţe, creaţi produse derivate, transferaţi sau vindeţi orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe/prin intermediul acestui site web; nu veţi permite/nu veţi autoriza vreo tertă persoană să folosească site-ul pentru a transmite sau a recepţiona material care contravine oricărei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natură obscenă, ameninţătoare, agresivă, defăimătoare, rasistă etc;

I.6 Securitatea datelor pesonale

În ce privește confidenţialitatea datelor și informaţiilor culese de www.valentinvasile.ro va rugăm să accesaţi secţiunea Politica de confidenţialitate.

I.7 Drept aplicabil. Mod de solutionare litigii

Termenele și condiţiile de folosire ai acestui site se supun legislaţiei române.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a reclamaţiei (prin poștă, fax sau e-mail).

În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competenţă instanţă judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul.

I.8 Dispozitii finale

Prin lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile și termenele de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat.

I.10 Contact

e-mail: contact@valentinvasile.ro
adresa: Bucuresti, sector 2,
Sos. Colentina, nr.2, bloc ALMO1, scara A, ap. 11

II. Politica de confidenţialitate

www.valentinvasile.ro este conștient de importanţa protejării informaţiilor colectate despre utilizatorii site-ului.

Acest document reglementează modul în care www.valentinvasile.ro utilizează aceste informaţii.

Prin utilizarea site-ului www.valentinvasile.ro acceptaţi politica de confidenţialitate a datelor, prezentată în cele ce urmează.

II.1. Definiţii
 1. date cu caracter personal-orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal-orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. stocarea-păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal-orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
 5. operator-orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. terţ-orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoană vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. destinatar-orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 8. date anonime-date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabila;
 9. date de tip « business contact » date care includ numele, funcţia, adresă de business, numărul de telefon sau adresă e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele “business contact” nu categoria datelor cu caracter personal;
 10. date statistice-date care au fost obţinute urmare prelucrării de către operator  datelor cu caracter personal dar care nu  fi folosite la identificarea unei persoane   folosite exclusiv pentru scopuri statistice / de informare, promovare.
II.2. Colectarea datelor cu caracter personal

Aveţi posibilitatea să utilizaţi site-ul fără a fi nevoie să ne furnizaţi date cu caracter personal.

Dacă doriţi să efectuaţi o cumpărătură/comandă va trebui să ne furnizaţi aceste date cu caracter personal.

Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar și în cunoștinţă de cauza trimiterea lor către noi. În paginile unde este necesară furnizarea acestor date cu caracter personal există un link (o legătură) către acest document pentru a-l putea consulta ori de câte ori consideraţi necesar.

În afară de datele cu caracter personal site-ul nostru colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajută să analizăm funcţionalitatea site-ul și cum putem să ne îmbunătăţim serviciile.

Atunci când vizitaţi site-ul este posibil că aceste date despre dumneavoastră. să fie colectate și de terţi, precum sistemele de contorizare a traficului.

II.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate sunt folosite în scopul rezolvării comenzilor dumneavoastră, livrării produselor, întocmirii actelor financiare legale și pentru a va informa în mod oportun asupra rezolvării acestora.

De asemenea, vor fi folosite pentru a va putea oferi informaţii permanente despre noi oportunităţi, oferte noi și alte informaţii de specialitate din domeniu.

www.valentinvasile.ro nu va divulga unei terţe persoane datele colectate fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informaţii este necesară.

II.4. Securitatea datelor cu caracter personal colectate

Personalul www.valentinvasile.ro este obligat să respecte confidenţialitatea oricăror date cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Din păcate nicio transmitere de date prin internet nu este garantată că fiind în totalitate sigură. www.valentinvasile.ro va lua orice măsuri rezonabile pentru protecţia datelor cu caracter personal pe care dvs. le sunteţi de acord să le furnizaţi.

II.5. Cookies

Cookies sunt date pe care un web site le transfera pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial și sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de www.valentinvasile.ro, ușurând accesul permanent al unui utilizator la site. Această tehnologie ne permite să adaptăm site-ul la nevoile dvs.

Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care va permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Dar va rugăm să reţineţi că Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

II.5. Accesul la datele cu caracter personal

www.valentinvasile.ro va lua măsuri rezonabile pentru protecţia oricărei informaţii despre dvs., și să menţinem aceste informaţii corecte și la zi.

Oricând veţi descoperi informaţii incorecte despre dvs. ne puteţi contacta pentru a le corecta.

III. Termene si conditii contractuale

ELITE WELLNESS SRL  va furniza Beneficiarului cursuri in format video pe suport digital.

Continutul este disponibil in contul de utilizator, accesibil pe platforma www.valentinvasile.ro, pe baza adresei de e-mail si a parolei setate de utilizator.

Materialele vor fi disponibile in contul de utilizator dupa efectuarea platii si confirmarea comenzii.

III. 1. Perioada

Materialele pot fi accesate nelimitat dupa achizitie, iar furnizorul se obliga sa asigure accesul la materiale pentru cel putin 12 luni de la data achizitiei.

Data activarii abonamentului este:

 • imediata, daca plata a fost realizata prin transfer bancar.
 • In decurs de maxim 2 zile lucratoare, daca plata a fost realizata prin ordin de plata si incasarea a fost confirmata de prestator.

Materialele pe suport digital nu se pot descarca si salva pe dispozitivul utilizatorului.

III.2. Plata si modalitati de plata

Pretul serviciilor este mentionat in pagina de plata, in dreptul fiecarui tip de abonament.

Modalitatile de plata a abonamentului sunt:

 • Card bancar, prin intermediul paginii de plata Libra Pay
 • Ordin de plata, pe baza proformei generata din pagina de plata, dupa completarea datelor clientului
III.3. Dreptul de retragere

Suma plătită de Beneficiar este nerambursabilă și netransferabilă.

Prin efectuarea platii, clientul isi pierde dreptul de retragere.

III.4. Proprietate intelectuala

Continutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea Elite Wellness SRL sau a partenerilor sai, iar informatiile respective pot fi sub incidenta legilor interne sau internationale de protectie a proprietatii intelectuale.

Elite Wellness SRL detin(e) toate drepturile, titlurile sau interesele legale in legatura cu continutul din contul de membru. Informatii sunt considerate confidentiale si nu aveti dreptul de a publica in alte medii materialele din contul de membru. Este interzisa copierea, distribuirea sau modificarea continutului din contul de membru, care este proprietatea exclusiva a Elite Wellness SRL.